cv word shqip

europass. curriculum vitae. vendosni fotografinë. informacion personal. emri mbiemri. emri mbiemri. addresa. numri i shtëpisë apartamentit, emri i rrugës, kodi postar, qyteti, shteti. telefoni(at). fiks: celular: fax. . shtetësia. data e lindjes. gjinia. punësimi i dëshiruar fusha e punësimit. eksperiencat e punësimit. create professional resumes, cv and biodata online for free, in minutes. simply fill in your details and generate beautiful pdf and html resumes!

cv word shqip Vu sur image.slidesharecdn.com

cv word shqip Vu sur imgv2-2-f.scribdassets.com


curriculum vitae. të vendoset fotografia këtu/ të fshihet teksti shpjegues. informatat personale. mbiemri emri. numri personal i id: mbiemri & emri. nr shifror qe gjendet ne id , psh. . adresa. numri i shtëpisë/ rruga/ kodi postal/ qyteti/ shteti. telefoni. numri i telefonit fiks dhe numri i telefonit mobil. fax. edukimi. kam mbaruar shkollen e mesme te pergjithshme………….. aftesi personale. zoteroj leje drejtimi per mjetet te kategorise……. eksperienca ne pune. kam punuar punuar …………………………….. gjuhe te huaja, kompjuteri. jam njohes i mire i kompjuterit ne perdorimin e programeve word, exel 

cv word shqip Vu sur shqip.republika.mk

cv word shqip Vu sur starengineering.info


curriculum vitae shqip download as word doc (.doc), pdf file (.pdf), text file (.txt) or read online. europass curriculum vitae. informata personale. emri dhe mbiemri. emri dhe mbiemri: irdi jaupi datelindja:.. vendlindja:tepelene albania emri i rrugës, vendi, shteti: rruga maji,tirane.albania mobile: . adresa telefoni fax kombësia data e lindjes gjinia. përvoja në punë 

cv word shqip Vu sur image.slidesharecdn.com

cv word shqip Vu sur modelede.fr


curriculum vitae (autobiografi). fotoja. të dhënat personale. emri. adresa. telefoni. fax. . nacionaliteti. data e lindjes. statusi martesor. gjinia. agron dida. adem jashari prizren. xxxxxxxxx agrondidahot. shqiptar. korrik . i martuar, prind i dy fëmijëve. mashkull  cvja është deklaratë lidhur me kualifikimin tuaj akademik dhe profesional. cvja është dokumenti i parë që ju nevojitet për punësim, fitim të çmimeve, bursave, shkollim, panele diskutimi, prezantime etj. njerëz të profileve të ndryshme do ta shikojnë biografinë tuaj dhe në bazë të sajë do vendosin të të përzgjedhin apo jo.

cv word shqip Vu sur knalpot.info

cv word shqip Vu sur image.slidesharecdn.com


curriculum vitae. të dhënat personale. emri/mbiemri, ferjona Çimo. adresa(t), , rruga e kavajës, tiranë, shqipëri. telefon(at), , cel: . , ferjona.cimofti.edu.al. kombësia, shqiptare. datëlindja s'kam eksperiencë pune. aftësitë dhe kompetencat vetjake. gjuhë(t) amëtare, shqip. a document to present your skills and qualifications effectively and clearly.

cv word shqip Vu sur newsplus.co

cv word shqip Vu sur njoftime.com


Autres articles